Netthandel

Wieland K65 kobberrør

K65 kobberrør - Rørsystemet for høytrykks-applikasjoner

  • K65 rør er produsert av Wieland og K65 fittings av IBP Conex|Bänninger.
  • Maksimalt driftstrykk: 80 eller 120 bar
  • K65 fittings er merket med ">B< K65 120 bar".

For kontroll av at det er benyttet K65 rør og rørdeler kan magnet benyttes, da K65 legeringen inneholder 2% jern og derfor er (svakt) magnetisk.

Sammenføyning og bearbeiding:
K65 rør kan bearbeides som et vanlig kobberrør og hardloddes til K65 fittings med sølvlodd med minimum 2% sølv. Arbeidet må utføres av faglært og øvet person med gyldig loddesertifikat. Prosedyre for trykkprøving, kontroll og godkjenning av loddingen må følges.

Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge