Netthandel

Tømme- og rensestasjoner fra Promax

Promax aggregatene er enkle å bruke og å ta med seg, og de gir rask tømming av kuldemediene. RG 5410A og MINIMAX har samme kompressor, men RG 5410A har større kondensator med opptil 30% høyere ytelse. RG6 har tosylindret kompressor.

Aggregatene har to manometre skrått montert for enkel avlesing, og de har utvendig filter som er enkelt å bytte. Aggregatene er utviklet for R410A og alle vanlige HKFK- og HFK-medier med arbeidstrykk på opptil 38 bar. Kapasiteter på inntil 33 kg/t (gass), 80 kg/t (væske) og inntil 380 kg/t med 3/8" slange og tømming av kuldemedium i væskefase (push/pull-metoden).

Typisk oppsett og bruk av tømmestasjon:

Typisk oppsett og bruk av tømmestasjon

Version: 2308-3.7.1. ©
2023
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge