Netthandel

Nyheter

RSS Nyheter

Siste nytt fra Moderne Kjøling AS.

 • NKM - pris for beste foredrag 04.06.2024
  Den etterhvert tradisjonelle prisen for beste foredrag på Norsk Kjøleteknisk møte gikk i år til Erlend Balstad for foredraget med tittelen "Muligheter og utfordringer med hydrokarboner som kuldemedie i varmepumper til fjernvarme i Norge".
 • Varmepumpemontasjekanaler og braketter i antrasittgrå utførelse 30.04.2024
  Mange varmepumper leveres nå i grå og sølvgrå utførelse og vi har derfor utvidet produktspekteret med antrasittgrått montasjeutstyr.
 • Kuldemedieprisene justeres pr. 1.5.2024 21.04.2024
  De nye F-gass kvotene for EU påvirker tilgang og etterspørsel etter kuldemedier med høy GWP og vi mottar større prisjusteringer fra vår leverandør.
 • Samon Glaciär - kuldemediealarm med APP oppsett og kalibrering 17.04.2024
  Samon MIDI er neste generasjons gassalarm for alle typer kuldeanlegg.
 • Returflaske i lettvektskompositt 16.04.2024
  Returgass tilbyr nå en lettvekts komposittbeholder laget i Norge for bruk til retur av brukt kuldemedie.
 • R744 - CO2 kuldemedie i lettvekts komposittflaske 10.04.2024
  Linde tilbyr nå en lettvekts komposittflaske på 20 liter som inneholder 15 kg CO2 for kuldeanlegg.
 • Varesøk på renkulde.no 27.02.2024
  Nettsidene er oppdatert med flere feilretting og forbedringer rundt søk i vareutvalget.
 • Kuldemedieprisene justeres pr. 1.2.2024 01.02.2024
  Etter en periode med stabile kuldemediepriser opplever vi nå større justeringer fra vår leverandør, og er nødt til å juster våre utsalgspriser tilsvarende.
 • HFK avgiften for 2024 02.01.2024
  HFK avgiften er en del av statsbudsjettet og vedtas av Stortinget hvert år. For 2024 er det vedtatt en avgift på kr. 1176,00 pr. CO2 tonn.
 • Varsel om prisendringer 12.10.2023
  Vi varsler med dette at vi vil foreta prisjusteringer pr. 1.1.2024 og 1.4.2024. Det vil kun være én prisendring i perioden, og for de fleste varer vil dette være per 1. april 2024.
 • renkulde.no er oppdatert 30.08.2023
  Nettsidene ble oppdatert med flere nye funksjoner og en del feilretting i forhold til tidligere. Visning av rabattgruppe, leveringstider og varespesifikasjoner er hovedoppdateringene i denne versjonen.
 • Kjemikaliesikkerhet - Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater 06.07.2023
  Vi minner om at det innføres krav til opplæring av de som håndterer Diisocyanater.
 • Varsel om prisendringer pr. 1.7.23 03.04.2023
  Vi varsler med dette at vi vil foreta prisjusteringer pr. 1.7.2023.
 • Pris- og rabattendringer per 11.4.23 31.03.2023
  Det er for tiden rekordstor inflasjon og store endringer i valuta mot NOK. Vi er, som varslet tidligere, dessverre nødt til å justere prisene for valutaendringene og mindre prisendringer hos våre leverandører den siste tiden.
 • Beregning av kuldemedieavgift endres 06.01.2023
  Uten varsel til bransjen har Finansdepartementet bestemt at grunnlaget for beregningen av avgifter på hydrofluorkarboner (HFK) endres per 1. januar 2023.
 • HFK avgiften for 2021 31.12.2022
  HFK avgiften for 2021 ble vedtatt i Stortinget 15. desember. Avgiften økte med 8,6% til kr. 591 pr. CO2 ekvivalent tonn.
 • Varsel om prisendringer pr. 1.4.23 22.12.2022
  Vi varsler med dette at vi vil foreta prisjusteringer pr. 1.4.2023
 • Prisendring kuldemedier 1.12.22 18.11.2022
  Prisene på kuldemedier endres 1. desember
 • Varsel om prisendringer pr. 1.1.23 22.09.2022
  Alle har sikkert fått med seg at det er stor inflasjon i de fleste markeder og det gjelder også for utstyr fra våre leverandører.
 • Varsel om prisendringer pr. 1.10.22 04.08.2022
  Det er for tiden rekordstor inflasjon i mange land og mange av våre leverandører justerer sine priser med kort varsel. Vi er dessverre nødt til å gjøre tilsvarende.
 • Maksimalt tillatt kuldemediemengde 04.07.2022
  Hvordan beregne maksimal tillatt kuldemediemengde i kjøl/fryserom?
 • Tecumseh aggregater for A2L kuldemedier 28.06.2022
  Fra 1. januar 2022 ble det forbud mot kuldemedier med GWP over 150 for alle nye "plugg-inn" kjølemøbler for butikker og storkjøkken mv.
 • Moderne Kjøling er 75 år 24.06.2022
  Det er litt over 75 år siden Moderne Kjøling startet opp igjen etter 2. verdenskrig.
 • Prisendringer per 1. juli 2022 09.06.2022
  Leveringssituasjonen er fortsatt vanskelig og prisene uforutsigbare.
 • Fornyelse av F-gass sertifikat 08.06.2022
  Fristen for fornyelse av personsertifikat den 1. juli er snart nådd.
 • Moderne Kjølings katalog 2022 31.03.2022
  Vår katalog kommer i ny utgave 1. april, både som bok, og elektronisk utgave som PDF.
 • Prisendringer må påregnes gjennom 2022 28.03.2022
  Leveringssituasjonen er fortsatt vanskelig og prisene uforutsigbare, med svært lange leveringstider på enkelte varer, særlig de med elektronisk styring.
 • Salgs- og leveringsbetingelser 14.01.2022
  Moderne Kjøling AS har oppdatert salgs- og leveringsbetingelser i 2021.
 • Prisendringer fra 1. oktober 31.08.2021
  Siden vi kalkulerte våre 2021 priser i januar, har både valuta og materialpriser gått kraftig opp og vi ser oss dessverre nødt til å øke våre priser med i gjennomsnitt ca. 4% for å delvis kompenser for dette. Prisøkningen gjøres gjeldende fra 1. oktober.
 • Veistøv, pollen og hybelkaniner skaper problemer for varmevekslere 30.06.2021
  Det er ikke bare mennesker som er allergiske mot veistøv, pollen eller hybelkaniner. Fordampere og kondensatorer i kuldeanlegg og varmepumper får også pusteproblemer om de tettes med skitt.
 • Takmontert aggregat med R290 og null GWP 29.06.2021
  Intarcon leverer kompakte aggregater med R290 for både kjøl og frys.
 • Råvareprisene har steget mye i 2021 01.06.2021
  De fleste har sikkert fått med seg at metaller og andre materialer har steget kraftig i pris de siste månedene, og at sjøtransport fra Kina og andre produsentland har blitt mye dyrere på grunn av mangel på containere.
 • Thermocold kjøleaggregater på lager 11.05.2021
  Vi lagerfører nå de fleste Thermocold kjøleaggregatene både i Oslo og Trondheim.
 • Fornyet frist for resertifisering av F-gass 10.05.2021
  Fristen for fornyelse av gamle F-gass sertifikater er egentlig 1. juni 2021, men på grunn av Covid-19 har det i lang tid vært umulig å få arrangert kurs og eksamen i Oslo. Miljødirektoratet forslår derfor å forlenge fristen med 13 måneder.
 • HFK avgiften for 2020 02.01.2020
  HFK avgiften for 2020 ble vedtatt i Stortinget 19. desember. Avgiften økte med 7,1% til kr. 544 pr. CO2 tonn.
 • F-gass resertifisering 22.08.2019
  For deg som skal fornye F-gass-sertifikatet (resertifiseres).
 • Oppdatert F-gassregelverk 04.04.2019
  Mange har sikkert fått med seg at vi endelig har fått oppdatert det norske regelverket om F-gass.
 • Endringer i f-gass forordningen 11.01.2019
  F-gass forordningen er endelig blitt en del av norsk lov.
 • HFK avgiften for 2019 17.12.2018
  HFK avgiften for 2019 ble vedtatt i Stortinget 12. desember. Avgiften øker med 1,6% til kr. 508 pr. tonn CO2 ekvivalenter (GWP tonn).
 • Industrikuldeprodukter 28.11.2018
  Vi har nå laget en egen PDF-katalog med produktene for industriell kulde fra Danfoss.
 • Er du i tvil om F-gass grensene? 20.09.2018
  Nå finnes AREA-kalkulatoren på norsk!
 • Helse- og miljøeffekter av kjølemedier med HFO-gasser 16.04.2018
  Miljødirektoratet har fått laget en rapport som sammenstiller eksisterende kunnskap om helse- og miljøeffektene av neste generasjon HFK-gasser, såkalte hydrofluorolefiner (HFO'er).
 • Det haster med å nedtrappe bruken av R404A/R507A 13.04.2018
  De europeiske bransjeorganisasjonene AREA, EPEE og EFCTC har gått sammen om å lage en brosjyre for å informere markedet. VKE har oversatt brosjyren til norsk.
 • Ta vare på kuldemediet med Samon kuldemediealarm! 09.04.2018
  For alle gamle R404A anlegg er det viktig å ta vare på kuldemediefyllingen, og et tidlig varsel ved lekkasje er miljøriktig og god økonomi.
 • Smøreoljeavgift 28.11.2017
  Helt siden 1988 har det vært statlig smøreoljeavgift på olje/smøremiddel for kjølemaskiner. For å synliggjøre dette har vi valgt at dette fra desember 2017 ikke lenger skal være en del av produktets pris, men skal fremkomme på faktura som egen varelinje. Avgiften er beskjeden, kr. 2,17 pr. liter og er en statlig særavgift på lik linje med særavgifter for alkohol, HFK mv.
 • CO2 kuldeanlegg 12.09.2017
  Alle nødvendige komponenter for små CO2 kuldeanlegg finnes på lager hos Moderne Kjøling.
 • Rene varmevekslere gir best varmeovergang 08.06.2017
  Sommervarmen kommer forhåpentligvis snart - og da bør alle kuldeanlegg og varmepumper ha rene varmevekslere!
 • Verktøy for brennbare kuldemedier 22.02.2017
  For å gjøre service på kuldeanlegg med brennbare kuldemedier kreves det gnistfritt verktøy.
 • Hvem trenger hardloddesertifikat? 17.02.2017
  Foreningen VKE har laget en liten veiledning om når det kreves hardloddesertifikat.
 • Endringer for innlevering av HFK til ReturGass 13.10.2016
  ReturGass reduserer minstekvantum for behandling fra 5 til 2 kg.
 • Er din bedrift F-gass sertifisert? 11.10.2016
  Nå haster det med å bli F-gass sertifisert bedrift.
 • Trenger du FDV dokumenter til dine kunder? 06.10.2016
  Vi har nå utarbeidet en rekke FDV dokumenter som kan benyttes av våre kunder for å dekke kundenes behov for drifts- og vedlikeholdsinstrukser.
 • Revidert europeisk kuldestandard er vedtatt 05.10.2016
  Etter at alle fire deler av EN 378 nå har vært til avstemning i medlemslandene, er det nå klart at den reviderte kuldestandarden er vedtatt og godkjent.
 • Råd om installasjon og merking av kuldeanlegg med HFK gass 04.10.2016
  På forespørsel fra flere kunder har vi nå laget en vinyletikett for merking av kuldeanlegg i henhold til F-gass regelverket.
 • Kuldemedienytt høsten 2016 19.09.2016
  Vi har fått inn to brennbare kuldemedier på lager, samt det finnes nå en ny returbeholder for brukte A2L kuldemedier.
 • Optyma+ inverter aggregater 29.06.2016
  Danfoss Optyma aggregater kan nå leveres med innebygget inverter (30-100 Hz).
 • EC viftemotorer kan spare energi 28.06.2016
  EC vifter har stort energisparepotensial når de erstatter eldre viftemotorer i kulde- og ventilasjonsanlegg.
 • Økodesignforordning inn i EØS-avtalen 17.06.2016
  Økodesignforordning 2015/1095 om kjøle- og fryseprodukter til yrkesbruk er innlemmet i EØS-avtalen.
 • Wey-Tek HD - kuldemedievekt med Bluetooth og app-kontroll 03.06.2016
  Endelig kommer vekten med Bluetooth og app som gir deg full kontroll og logg på fylling og avtapping av kuldemedie.
 • Verktøy for A2L kuldemedier 13.05.2016
  Brennbare kuldemedier i klasse A2L er på vei inn i markedet og riktig verktøy er viktig.
 • Slutt på R404A i nye kuldeanlegg? 04.05.2016
  R404A har de siste 10-15 årene vært det mest benyttede kuldemediet i både kjøle- og fryseanlegg i store deler av verden. Høy drivhuseffekt har gjort mediet "svartelistet" i både EU og USA, og tiden for å faktisk fase ut mediet har kommet.
 • Carly filter for CO2-anlegg 15.04.2016
  Carly i Frankrike har laget en rekke tørre- og rensefiltre for både CO2 og olje i subkritiske og transkritiske anlegg.
 • Samon SPLS kuldemediealarm 08.04.2016
  Det er stadig flere som installerer kuldemediealarm - også der hvor det ikke er pålagt etter sikkerhets- eller helsekrav. Alarmen gir et tidlig varsel om lekkasje, og kan spare store verdier for anleggseieren.
 • Dempeblokk for varmepumper, kjøleaggregater og rørstrekk 29.03.2016
  Tecnosystemi Extreme-8 dempeblokker levers i 3 lengder og med påbyggingsblokk for å komme godt opp fra underlaget.
 • Retur av HFK gass til destruksjon 22.03.2016
  Alle som har tatt F-gass sertifikat vet at det er pliktig å returnere brukt HFK og HKFK gass til destruksjon.
 • CARLYCLEAN for rengjøring av fordampere og kondensatorer 26.06.2015
  Varmevekslere får ofte et belegg av støv og skitt fra omgivende luft. Dette vil alltid redusere varmevekslerens ytelse og øke anleggets strømforbruk. Før de varme sommermånedene er det særlig viktig med periodiske rengjøring av alle varmevekslerflater.
 • ØKOdesign i praksis 24.06.2015
  Oljevarmeren er en god sikring mot at kuldemediet samler seg i oljen og sikrer mot kompressorhavari, men driftskostnaden er en betydelig del av anleggets strømforbruk dersom den står på hele året.
 • Kuldenormen på norsk 30.04.2015
  Den europeiske «kuldenormen» er nå oversatt til norsk.
 • Gomax Quadra DN2 08.04.2015
  Gomax Quadra kapillarrør er nå godkjent for 120 bar driftstrykk.
 • Status for ny F-gass regulering 05.09.2014
  EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser har blitt revidert, og ny forordning ble vedtatt i april 2014.
 • Tilsyn av F-gass forordningen 03.03.2014
  Miljødirektoratet har allerede hatt en del uanmeldte inspeksjoner av bedrifter som omfattes av F-gass forordningen.
 • Nytt retursystem for ReturGass 02.01.2014
  Som en del av satsingen på økt kuldemedieretur har ReturGass oppgradert sitt innsamlingssystem med returpunkter rundt om i landet.
 • Frostsikringen av glykolkretser 29.11.2013
  Det er på tide å sjekke frostsikringen av glykolkretsen før kulda setter inn for alvor!
 • F-gass bedriftssertifiseringslogo 28.01.2013
  Isovator har utarbeidet en logo for bedrifter som er sertifisert. Sertifiserte bedrifter kan benytte vedlagte logo sammen med bedriftens navn, merke eller egen logo. Logoen er en bekreftelse/bevis på at bedriften er sertifisert iht. (EF) 303/2008.
 • Ingen batterier skal i restavfallet 18.12.2012
  Fra nå av skal alle brukte batterier leveres i butikk eller til miljøstasjoner. Dette er enkelt å huske og vil gi mindre forurensning.
 • Elektroavfall kan selvsagt leveres til Moderne Kjøling AS 16.11.2009
  Det er ingen nyhet, men likevel viktig. Vi er selvsagt RENAS medlem og tar i mot alle typer næringselektroavfall fra våre kunder i forbindelse med kjøp av nye og tilsvarende varer.
 • Ny flott ARMACELL installasjonsveiledning på norsk 06.01.2009
  ARMACELL har laget en flott og meget instruktiv veiledning for alle bruksområdene til ARMACELL isolasjon.
 • Råd for påfylling av kuldemedier 02.01.2008
  Råd for påfylling av kuldemedier - generell fylleprosedyre
 • ADR-regelverket 17.09.2007
  Regelverket for transport av farlig gods er meget omfattende. Vi har derfor utabeidet en innføring i hovedpunktene.
Version: 2401-3.7.2. ©
2024
Moderne Kjøling AS. All rights reserved.

Moderne Kjøling AS, avd. Trondheim | Nordslettvegen 4A, 7038 TRONDHEIM | Telefon - 73 82 47 50

Moderne Kjøling AS | Brobekkveien 90, 0582 OSLO | Foretaksregisteret - NO 914335299 MVA | Telefon - 22 08 78 00

Norsk Kjøleteknisk Forening Stiftelsen Returgass Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi Norsk Varmepumpeforening RENAS Grønt Punkt Norge